Skip to main content

Onderzoeken: overlevers en families

Auch auf Deutsch En español

Leren van overlevers van beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik (CSAM, child sexual abuse material) en van hun familieleden die hen beschermen, is van cruciaal belang om de lacunes in ondersteuning en diensten te kunnen begrijpen. We hebben twee enquêtes om de wereld te helpen begrijpen wat de impact van deze misdaden is en met welke uitdagingen overlevers en hun familieleden geconfronteerd worden.


Internationale enquête voor overlevers

In januari 2016 lanceerde het Canadian Centre voor het eerst de Internationale enquête voor overlevers (International Survivors’ Survey) voor een beter begrip van de impact op overlevers van opnamen en/of online verspreiding van seksueel kindermisbruik. Wij doen deze enquête opnieuw om meer overlevers te bereiken en verder te leren van hun ervaringen.

Voor wie is de enquête bedoeld?

Voor overlevers van wie het seksueel kindermisbruik werd opgenomen

Wat doet de enquête?

Gedurende anderhalf jaar hebben 150 overlevers wereldwijd aan het Canadian Centre belangrijke informatie bezorgd over de unieke uitdagingen waarmee overlevers worden geconfronteerd.

In september 2017 gaf het Canadian Centre de eerste ronde van resultaten vrij met belangrijke informatie van overlevers over hun ervaringen, om ons te helpen families en kinderen in Canada beter bij te staan en belangrijk advies te geven aan de diensten en organisaties die met overlevers in contact komen. De enquête blijft open terwijl we het contact met overlevers voortzetten. Sindsdien hebben 100+ overlevers de vragenlijst ingevuld. In 2021 lanceren we een verkorte versie zodat de personen die moedig hun moeilijke verhaal komen vertellen, hiervoor minder tijd nodig hebben.

Hoe helpt dit met de kindveiligheid?

De enquête is direct gekoppeld aan Project Arachnid, dat gebruik maakt van technologie om de online beschikbaarheid van materiaal met seksueel kindermisbruik wereldwijd te beperken en de cyclus van misbruik te helpen stoppen. Project Arachnid biedt psychologische hulp aan overlevers die, zoals vermeld in de enquête, geen controle hebben over de aanhoudende verspreiding van opnamen van hun misbruik.

Deze enquête is een communicatiemedium waarmee overlevers hun stem laten horen en mondig worden op hun weg naar herstel. Naarmate er meer overlevers deelnemen aan de enquête, die open blijft, zal ook het ondersteuningsnetwerk groeien en sterker worden.

Leer meer over de eerste onderzoeksresultaten

Neem deel aan de enquête

Vragenlijst voor beschermende ouders

Door een beter begrip van de ervaringen van overlevers en hun families, leren we hoe we ondersteuning, middelen en programma’s kunnen verbeteren voor de talloze personen die door deze misdaad getroffen werden, inclusief de personen die vaak het dichtst bij de overlevers staan.

Voor wie is de enquête bedoeld?

Hoofdzakelijk voor beschermende ouders/voogden met kinderen van wie het seksueel kindermisbruik werd opgenomen. Andere familieleden onder de impact van het trauma zijn ook welkom om de enquête in te vullen.

Wat doet de enquête?

De enquête stelt vragen over de ervaringen van familieleden en poogt hiermee verandering teweeg te brengen voor overlevers en hun families. Het is ook de bedoeling om belanghebbenden meer kennis bij te brengen door inzichten te delen met de wetshandhaving, de kinderbescherming, rechters, opvoeders, en professionelen in de mentale gezondheidszorg.

Hoe helpt dit met de kindveiligheid?

Wij hopen vooral dat we met deze informatie misbruik kunnen helpen voorkomen voor andere kinderen in de toekomst.

U kunt de resultaten hier lezen

Support our work. Donate today.

Be a part of something big. As a registered charitable organization, we rely on donations to help us offer our programs and services to the public. You can support us in helping families and protecting children.

Donate Now